Zličínská knihovna Budova Zličínské knihovny

Zličínská knihovna

Knihovna Zličín

Knihovna Praha - Zličín

 
Kontakty
Knihovnice
Marie Krátká
Michaela Hornofová
Telefon
257951001
E-mail
knihovna@mczlicin.cz
Web
www.zlicinska-knihovna.cz
 
Výpůjční doba
Pondělí
9.00 – 11.30    13.00 – 18.00
Úterý
školní akce, besedy, akce pro seniory
Středa
9.00 – 11.30    13.00 – 18.00
Čtvrtek
9.00 – 11.30    13.00 – 16.00
Pátek
po předchozím objednání
 
Letní výpůjční doba červenec a srpen
Úterý
                      14.00 - 16.00
Středa
9.00 – 11.30    14.00 – 18.00
Čtvrtek
9.00 – 11.30    14.00 – 16.00
 
TOPlist
Projekt Metropolitní knihovna
 
V nedávné době byla navázána úzká spolupráce Zličínské knihovny s vedením Městské knihovny v Praze (MKP), v souvislosti se vznikem nového projektu Metropolitní knihovny.
Naše Zličínská knihovna byla oslovena s nabídkou vzájemné spolupráce, spolu s dalšími pouze čtyřmi vybranými místními knihovnami, které byly vybrány z celkového množství asi 40 regionálních(místních) knihoven. Velice si vážíme této důvěry a doufáme, že zapojení do tohoto projektu přinese nejen výhody pro naši knihovnu, ale především pro samotné čtenáře. Tento projekt je v počátečním zrodu a jeho pilotní fáze by měla trvat cca 2-3 roky. Po následném zhodnocení pilotního provozu se přejde do provozu "ostrého" a budou postupně připojovány další místní knihovny.
Zličínská knihovna spolupracuje s Městkou knihovnou již delší dobu, a to např. v rámci možnosti využívat tzv. Výměnný soubor, kdy nám je zhruba 2x ročně umožněno vylepšit náš knihovní fond z fondu MKP. Tato služba je čtenáři vítána a doplňuje tak fond naší knihovny o množství zajímavých knih.
V rámci tohoto nového projektu Metropolitní knihovny však chystáme další výrazné změny, které jistě povedou ke zkvalitnění poskytovaných knihovnických služeb.
Již existuje možnost registrace čtenářů za pomoci čipových karet, čtenář se může ve Zličínské knihovně prokázat průkazkou Opencard, kartou ISIC. Není tedy nezbytné vystavovat samostatný čtenářský průkaz naší knihovny, jen vyplnit svoje registrační údaje a zaplatit roční čtenářský poplatek.
Dalším převratným vylepšením je zajisté možnost vracení vypůjčených knih z našeho Výměnného souboru zpět do kterékoliv pobočky MKP a možnost vracení titulů z běžného fondu zapůjčeného kdekoliv v síti poboček MKP v naší knihovně. Toto vracení knih z fondu MKP ve Zličínské knihovně platí pro všechny, tedy i pro ty, kteří nejsou v naší knihovně registrováni.> Dlouhodobým cílem je umožnit čtenářům půjčovat i vracet knihy na různých místech Prahy, např. při cestě do zaměstnání.
Další formou spolupráce se stane vzájemná prezentace našich služeb např. na webových stránkách, informace o kulturním dění v jednotlivých institucích formou publikování ve zpravodajích apod. Zličínská knihovna se tak stane plnohodnotným partnerem Městské knihovny v Praze.
První fáze pilotního projektu začne od 1. prosince 2015. O dalších novinkách budeme čtenáře průběžně informovat.
 
 
 
Připomínky a názory pro webmastera
Datum poslední aktualizace : 26. 6. 2024